Hưởng lợi dòng vốn FDI, giá thuê căn hộ dịch vụ khởi sắc

Bước sang năm 2023, nhiều chuyên gia nước ngoài có nhu cầu lưu trú tại Việt Nam đã khiến giá thuê căn hộ dịch vụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có xu hướng khởi sắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *